• baner1

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW

Zagadnienie "CZAS PRACY KIEROWCY" wbrew pozorom nie jest łatwą dziedziną prawa. Wszyscy uczestnicy procesu przewozowego nie rzadko popełniają błędy będące często wynikiem zawiłości przepisów. Niestety w przypadku kontroli mogą one mieć bardzo poważne konsekwencje finansowe.

Najskuteczniejszą receptą na wszelkie przeciwności będzie przede wszystkim należyta staranność przedsiebiorcy transportowego, która powinna obejmować znajomość aktualnych przepisów, przestrzeganie ich oraz podejmowanie wszelkich działań prowadzących do minimalizacji ryzyka naruszeń przepisów. Przejawem takiej staranności niewątpliwie jest regularna oraz szczegółowa analiza tarczek (wykresówek) jak i danych cyfrowych z karty kierowcy oraz tachografu, odpowiednie organizowanie procedur przewozowych oraz w razie wystąpienia naruszeń pisemne upominanie i dyscypinowanie kierowców.

DODATKOWO NALEŻY NADMIENIĆ IŻ OD 15 LIPCA 2013 ROKU JEST USTAWOWY OBOWIĄZEK PROWADZENIA EWIDENCJI CZASU PRACY KIEROWCÓW ZATRUDNIONYCH W SWOJEJ FIRMIE.

Nasze biuro oferuje pełna obsługę firm transportowych związanych z rozliczeniami czasu pracy kierowcy. Pracujemy na licencjonowanym i aktualnym oprogramowaniu renomowanej firmy TachoSpeed. Posiadamy odpowiednie skanery tarczek oraz urządzenia do prawidłowych odczytów zarówno kart kierowców jak i tachografów cyfrowych.

ZAKRES USŁUG PODSTAWOWYCH:

- ewidencja czasu pracy kierowcy

- lista płac - dodatkowych składników wynagrodzenia (obliczona w oparciu o podana wysokość wynagrodzenia BRUTTO)

- skanowanie wykresówek tachografu analogowego

- odczyt danych z karty kierowcy (W SIEDZIBIE BIURA)

DODATKOWO NA ŻYCZENIE KLIENTA SPORZĄDZIMY:

- raport naruszeń czasu jazdy, przerw i odpoczynków

- pisemne upomnienia dla kierowcy

- rozliczanie delegacji (DIETY i RYCZAŁTY)

- listę płac "DIETY"

- teczkę kierowcy

- pełną listę wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS oraz podatkiem PIT 4

- przeprowadzimy odczyt danych z tachografu cyfrowego

- przeprowadzimy archiwizację danych (zarówno analogowych - skan wykresówek, jak i cyfrowych) na zewnętrznym nośniku

Zachęcamy serdecznie do kontaktu. Odpowiemy na wszystkie pytania i szczegółowo przedstawimy zakres prowadzonej przez nas działalności.

Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie w innym dogodnym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

WAŻNE TERMINY

Kartę kierowcy należy odczytać co najmniej raz na 28 dni.

Dane z tachografu cyfrowego należy pobrać co najmniej raz na 3 miesiące (90 dni).

tachograf

REGULACJA CZASU PRACY KIEROWCÓW

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW
Rozporządzenie 561/2006
KODEKS PRACY
WISOKOŚĆ KAR CZAS PRACY KIEROWCY

BIURO RACHUNKOWE

Mirosława Pluta

tel: 42 673 70 80

fax: 42 673 70 87

kom: 608 484 533

e-mail: mirka.pluta@gmail.com

SIEDZIBA BIURA

Beli Bartoka 67

92-531 Łódź

Budynek S.M. Batory

trzecie wejście od Puszkina