• baner1

Przydatne informacje oraz istotne zmiany przepisów

Zwrot VAT za materiały budowlane

Ważne! Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym została uchylona z dniem 1 stycznia 2014 r. przez art. 38 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. zwrot_vatJednocześnie na mocy art. 32 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, osobie fizycznej, która w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. dokonała zakupów materiałów budowlanych udokumentowanych fakturą VAT wystawioną w tym okresie, przyznano prawo do ubiegania się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków. Stosowny wniosek należy złożyć zgodnie z harmonogramem określonym w art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, tj. dla wydatków poniesionych i udokumentowanych w okresie:


1) 01.05.2004 r. - 31.12.2005 r. - nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
2) 01.01.2006 r. - 31.12.2007 r. - nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
3) 01.01.2008 r. - 31.12.2009 r. - nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
4) 01.01.2010 r. - 31.12. 2011r. - nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
5) 01.01.2012 r. - 31.12.2013 r. - nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

BIURO RACHUNKOWE

Mirosława Pluta

tel: 42 673 70 80

fax: 42 673 70 87

kom: 608 484 533

e-mail: mirka.pluta@gmail.com

SIEDZIBA BIURA

Beli Bartoka 67

92-531 Łódź

Budynek S.M. Batory

trzecie wejście od Puszkina